News

Metsä Springin ja Valmetin 3D-kuitutuotteita valmistava koetehdas harjakorkeudessa

Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring ja Valmet rakentavat parhaillaan Äänekoskelle koetehdasta, joka valmistaa uudenlaisia kolmiulotteisia kuitutuotteita esimerkiksi ruoan pakkaamiseen. Koetehtaan työmaa on edistynyt harjakorkeuteen 23.3.2021.

Rakentaminen etenee suunnitellusti. Valmetin toimittamat päälaitteet asennetaan syksyllä ja ensimmäisiä testiajoja on tarkoitus tehdä jo vuoden 2021 lopulla noin vuosi rakentamisen aloittamisesta.

”Koetehtaassa testataan uudenlaisen kolmiulotteisen muotoon puristetun kuitupakkauksen valmistusta. Uusia pakkauksia testataan eri kumppaneiden kanssa, jotta saamme palautetta tuotteen soveltuvuudesta markkinoilla”, sanoo Metsä Springin teknologiapäällikkö Veli-Matti Hulkko.

Tuotantoprosessista tekee edistyksellisen erityisesti sen tehokkuus ja muunneltavuus. Metsä Groupin tehtailta saatavasta puukuidusta voitaisiin tuottaa suurella volyymilla täysin valmiita pakkauksia eri käyttötarkoituksiin.  

”Olemme valinneet teknologiat, joilla voimme minimoida raaka-aineiden ja energian käytön tuotannossa. Suunnitelmana on, että mitään ei mene hukkaan. Koska koetehdas sijaitsee valmiissa teollisessa tuotantoympäristössä Äänekosken tehdasalueella, raaka-aineen ja täysin fossiilittoman energian saanti sekä veden ja muiden resurssien järkevä käyttö ovat turvattu. Materiaaleja ei myöskään tarvitse kuljettaa kaukaa”, Hulkko sanoo. 

Kun yhdistää Metsä Groupin tuotanto- ja pakkaussuunnitteluosaamisen, Metsä Springin innovatiivisen organisaation ja Valmetin kokemuksen teknologiatoimittajana, koetehtaassa on hyvät edellytykset luoda pohja merkittävälle tulevaisuuden liiketoiminnalle. 

”Metsä Groupilla on osaamista pakkausmateriaaleista, tuotannon vaatimuksista ja kasvavista markkinoista. Maailman johtavana metsäteollisuuden laite- ja konevalmistaja Valmetilla on kykyä toteuttaa uuden teknologian mukainen, pitkälle automatisoitu ja resurssitehokas valmistusprosessi koetehtaalle”, Hulkko jatkaa. 

”On ollut mahtava todistaa kuinka rohkea tulevaisuuden visiointi yhteistyössä Metsän kanssa on onnistuttu viemään käytännön tekemiseen näin nopeasti. Saumaton yhteistyö kehityskumppanien kesken on ollut avainasemassa nopeassa tuotekehityksessä, jonka tuloksia pääsemme poimimaan jo loppuvuodesta onnistuneen pilot-startin myötä”, sanoo Valmetin linjatuotekehityksen vetäjä Sampo Immonen.   

Koetehtaassa valmistettavat tuotteet ovat puupohjaisia muotoon puristettuja pakkauksia, joilla voidaan korvata muovista ja alumiinista valmistettuja pakkauksia. Tuotteet ovat uusiutuvia, kierrätettäviä ja biohajoavia, ja niiden raaka-aine tulee kestävästi hoidetuista pääasiassa suomalaisten perheiden omistamista metsistä. Tuotteelle on merkittävää kysyntää jo nyt, ja kysynnän on arvioitu kasvavan tulevaisuudessa.  

Mikäli valmistusmenetelmän ja tuotteen toimivuus pystytään osoittamaan, suurempi tuotantolaitos olisi mahdollista rakentaa esimerkiksi Metsä Groupin biotuotetehtaan yhteyteen.  

Lisätietoja:
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4541